ARCHIWUM

Klikając w powyższy obrazek zostaną Państwo przekierowani do zasobu Archiwum Nowicy-Przysłup opracowanego w ramach projektu „Archiwum Nowica-Przysłup. Etap 2” a pozyskanego dzięki badaniom terenowym we wsi Nowica (i Przysłup). Zachęcamy do zapoznania się z naszym INWENTARZEM.

Do archiwizacji korzystamy z Otwartego Systemu Archiwizacyjnego OSA.

W ramach w/w projektu pozyskaliśmy również bardzo ciekawe archiwalia z kolekcji Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku (które nie są archiwizowane w OSA ze względów własnościowych).

OSA (Otwarty System Archiwizacji) to darmowa aplikacja do wyszukiwania, opisywania oraz udostępniania zbiorów archiwalnych, stworzona z myślą o archiwach społecznych. Program umożliwia profesjonalne opracowanie zbiorów, oparte na standardach Międzynarodowej Rady Archiwów.

Osoby działające na rzecz Archiwum Nowicy-Przysłup wprowadzają dane dotyczące zbioru w OSA co umożliwia opublikowanie ich na ogólnodostępnym portalu osa.archiwa.org. Użytkownicy mogą przeszukiwać zbiory społeczne z całej Polski – historyczne fotografie, rodzinne kolekcje, wspomnienia, dokumenty życia społecznego, relacje audio, pocztówki itp.

Aplikacja OSA umożliwia:

  • wyszukiwanie zbiorów archiwów społecznych;
  • wprowadzanie danych opisowych, dotyczących zasobu archiwalnego na różnych poziomach opisu (zbiór/zespół, seria, jednostka archiwalna, dokument);
  • udostępnianie miniatur zbiorów (dokumenty, fotografie, nagrania audiowizualne);
  • przeszukiwanie i indeksowanie danych;
  • automatyczne tworzenie inwentarzy archiwalnych;
  • udostępnianie informacji o zbiorach na portalu OSA lub wprowadzanie danych wyłącznie na użytek Archiwum.

Opracowywaniem zbioru zajmuje się etnolożka i archiwistka społeczna Regina Pazdur