MBL w Sanoku

W ramach projektu „Archiwum Nowicy-Przysłup. Etap 2”
realizowanemu dzięki wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach programu „Mecenat Małopolski” oraz Fundacji Memo wykonaliśmy kwerendy w Archiwum Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku oraz Archiwum Państwowym w Rzeszowie o/ w Sanoku. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z archiwaliami odnalezionymi tam dzięki kwerendzie ….

Zobacz archiwalia

fot. R. Pazdur, M. Kudłacik