Kategoria: Historia wsi

W okresie międzywojennym

Po odzyskaniu niepodległości w Polsce – również na terenie Beskidu Niskiego – panował wysoki poziom analfabetyzmu. Porównując wyniki dwóch Spisów Powszechnych z 1921 roku iCzytaj dalej…

Nowica w zaborze austriackim

W wyniku pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku, południowo–wschodnie ziemie Rzeczpospolitej stały się prowincją austriacką (w późniejszym czasie krajem koronnym) zwaną Królestwem Galicji i Lodomerii.Czytaj dalej…