Jeden Jest Rytm

W ramach cyklicznego projektu „Łemkowyna- łem” organizowane są wydarzenia muzyczne – warsztaty i koncerty oscylujące wokół tradycyjnej muzyki łemkowskiej połączonej z elementami muzyki współczesnej.

Archiwum Nowica-Przysłup było Partnerem w najnowszej edycji projektu zatytułowanej „Jeden Jest Rytm”.

Projekt 2022

LETNI KONCERT „JEDEN JEST RYTM” w łemkowskiej wsi Nowica z udziałem Julii Dosznej, Teresy Mirgi, Uliany Horbaczewskiej, Witka Brody oraz muzyków z nurtu muzyki tradycyjnej i współczesnej (Ryszarda Lateckiego, Alexeya Vorsoby (Białoruś), Macieja Kudłacika, Mirka Ładosia, Asteniusza Cuprjaka). Koncert połączony z zabawą taneczną.
Istotą projektu było stworzenie nowej jakości muzycznej opartej na muzyce wiejskiej (Muzyce Źródeł) i wykreowanie przestrzeni, w której różne nurty: muzyka łemkowska, muzyka ukraińska oraz muzyka cygańska, muzyka polskich nizin (oberki, polki) i muzyka współczesna spotykają się „pod wspólnym niebem” i podejmują twórczy dialog.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją filmową wydarzenia.