Kategoria: Aktualności

Raport z Kwerend

W ramach zadania, które trwało do czerwca do listopada 2019 r. -„Archiwum Nowica-Przysłup. Etap 2” mgr etnologii Regina Pazur oprócz badań terenowych (z archiwaliami pozyskanymiCzytaj dalej…

W Sanoku!

W ramach zadania dotyczącego Archiwum Nowicy-Przysłup realizowanego dzięki dotacji z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego i środków Fundacji Memo wykonaliśmy kwerendy w dwóch placówkach: Muzeum Budownictwa LudowegoCzytaj dalej…

Badania terenowe

Już czas jakiś trwają badania terenowe we wsi Nowica realizowane dzięki wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach programu „Mecenat Małopolski” oraz Fundacji Memo”. Poniżej prezentujemy garść fotografii zCzytaj dalej…

Baranki- film dokumentalny Reginy Pazdur

Z nieukrywaną przyjemnością prezentujemy najnowszy film dokumentalny zrealizowany dla Archiwum Nowicy Przysłup dzięki środkom własnym oraz dotacji jaką pozyskała Fundacja Memo z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,Województwa Małopolskiego.