Raport z Kwerend

W ramach zadania, które trwało do czerwca do listopada 2019 r. -„Archiwum Nowica-Przysłup. Etap 2” mgr etnologii Regina Pazur oprócz badań terenowych (z archiwaliami pozyskanymi w ich ramach można zapoznać się klikając w poniższy obrazek) przeprowadziła również kwerendy w Archiwum Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku a także Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku.

Poniżej w załączniku znajduje się raport z kwerend w w/w Placówkach. Zachęcamy serdecznie do zapoznania się z nim.

Pobierz