Rzemiosło

We wsi do dzisiaj kultywowane są tradycje rzemieślnicze związane z łyżkarstwem, wyrobem form na masło tzw. „baranków” a także pisankarstwo. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem dokumentacyjnym, fotograficznym i filmowym dotyczącym w/w twórczości ludowej.

Łyżkarstwo 

Pisankarstwo

Wyrób foremek do masła – baranków