Zasady korzystania

Każdy z darczyńców archiwaliów do Archiwum Nowicy-Przysłup, może sam zadecydować na jakich warunkach chce udostępnić zbiory. Archiwum rekomenduje licencję Creative Commons BY-NC Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Wszystkie archiwalia udostępnione w Portalu mogą zostać powtórnie wykorzystane do celów niekomercyjnych, TYLKO W WYPADKU jeśli są opublikowane na jednej z wolnej licencji np. Creative Commons BY-NC Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC 4.0 )

W takim wypadku Archiwum Nowicy-Przysłup zezwala na dowolny przedruk i wykorzystanie archiwaliów tylko w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać twórcę materiału oraz miejsce pierwotnej publikacji – Portal ANP- www.nowicaprzyslup.pl, a także nazwę licencji (np. CC BY-NC 4.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w Internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.


Poniżej prezentujemy przykładowe dokumenty, które podpisują darczyńcy.

Pobierz