Inwentarz

Poniżej w załączniku mogą Państwo pobrać inwentarz naszego Archiwum zawierający archiwalia opracowane w OSA a pozyskane do Archiwum podczas badań terenowych przeprowadzonych w 2019 r. przez etnolożkę Reginę Pazdur a ramach projektu „Archiwum Nowica-Przysłup. Etap 2.”

OSA (Otwarty System Archiwizacji) to darmowa aplikacja do wyszukiwania, opisywania oraz udostępniania zbiorów archiwalnych, stworzona z myślą o archiwach społecznych. Program umożliwia profesjonalne opracowanie zbiorów, oparte na standardach Międzynarodowej Rady Archiwów.

Osoby działające na rzecz Archiwum Nowicy-Przysłup wprowadzają dane dotyczące zbioru w OSA co umożliwia opublikowanie ich na ogólnodostępnym portalu osa.archiwa.org. Użytkownicy mogą przeszukiwać zbiory społeczne z całej Polski – historyczne fotografie, rodzinne kolekcje, wspomnienia, dokumenty życia społecznego, relacje audio, pocztówki itp.

Aplikacja OSA umożliwia:

  • wyszukiwanie zbiorów archiwów społecznych;
  • wprowadzanie danych opisowych, dotyczących zasobu archiwalnego na różnych poziomach opisu (zbiór/zespół, seria, jednostka archiwalna, dokument);
  • udostępnianie miniatur zbiorów (dokumenty, fotografie, nagrania audiowizualne);
  • przeszukiwanie i indeksowanie danych;
  • automatyczne tworzenie inwentarzy archiwalnych;
  • udostępnianie informacji o zbiorach na portalu OSA lub wprowadzanie danych wyłącznie na użytek Archiwum.


W etapie 1 projektu archiwizowaliśmy dokumenty w Otwartym Systemie Archiwizacyjnym OSA w jej wersji detskopowej. Dlatego skany archiwaliów znajdujących się poniższej ewidencji udostępniamy do wglądu na pisemne życzenie zainteresowanego/nej (ewidencja w załączniku). Przeniesienie tych archiwaliów do najnowszej wersji OSA planowane jest w 2020 r.

Pobierz