O Archiwum

Archiwum Nowicy Przysłup tworzą ludzie społecznie angażujący się po to aby zachować w pamięci to „co było”. Jesteśmy przekonani, że dbałość o dziedzictwo kulturowe jest szalenie ważne dla tego „co jest” i przede wszystkim tego „co będzie”.

Archiwum powstało z inicjatywy Reginy Pazdur, Izabeli Osadnik i Macieja Kudłacika. Od 2017 r. działania nasze wspiera Fundacja”Memo”, ktora reprezentuje nas prawnie.

W 2016 r. realizowaliśmy projekt finansowany z FIO – Małopolska Lokalnie

Celem projektu była ochrona i promocja dóbr dziedzictwa kulturowego – w tym także kultury łemkowskiej – poprzez stworzenie Cyfrowego Archiwum Społecznego Nowicy-Przysłupia przy zaangażowaniu: mieszkańców wsi, osób przyjezdnych i wolontariuszy ze wsią związanych oraz członków stowarzyszeń działających na terenie wsi.

Działania podejmowane w ramach Archiwum mają charakter długoterminowy. Ich realizacja nie jest możliwa bez bezinteresownej pomocy ludzi dobrej woli

W Etapie 1. przeprowadziliśmy wstępne badania terenowe oraz kwerendy w Muzeum Etnograficznym w Krakowie.

W etapie 1 projektu archiwizowaliśmy dokumenty w Otwartym Systemie Archiwizacyjnym OSA w jej wersji detskopowej. Dlatego skany archiwaliów znajdujących się poniższej ewidencji udostępniamy do wglądu na pisemne życzenie zainteresowanego/nej (ewidencja w załączniku)

W 2019 r. realizujemy etap 2 projektu finansowany przez Województwo Małopolskie

Tym razem prace archiwizacyjne będą wykonywane w webowej wersji Otwartego Systemu Archiwizacyjnego OSA stąd wszelkie materiały będą dostępne do przeglądania w sieci, na stronie Archiwum oraz stronie Fundacji „Memo”.

Pobierz