Informator o miejscach walk straceń i męczeństwa ludności w powiecie golickim w okresie II wojny światowej. L. Dusza, 1971