Film podsumowujący projekt “Pisankarstwo w Nowicy”