Nowica 37. Teodor Feleńczak

1974 r. fotografie pochodzą ze zbiorów Archiwum Budownictwa Ludowego w Sanoku, fot. nieznany, gdzie błędnie zapisano nazwisko Feleńczak jako Peleńczak. kwerenda: R. Pazdur, digitalizacja: M. Kudłacik 2019