W Sanoku!

W ramach zadania dotyczącego Archiwum Nowicy-Przysłup realizowanego dzięki dotacji z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego i środków Fundacji Memo wykonaliśmy kwerendy w dwóch placówkach: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku oraz Archiwum Państwowym w Rzeszowie Oddział w Sanoku. Do końca listopada na stronach Archiwum ukaże się raport z kwerend wraz z samymi archiwaliami…. Bardzo się cieszymy – udało się bowiem dotrzeć do ciekawych fotografii z lat 70 XX wieku..

Zobacz archiwalne fotografie

fot. R. Pazdur, M. Kudłacik